Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2015

14η Έκθεση Ελληνικής Εκτορφής & Διεθνής Έκθεση Μορφολογίας Κυνολογικός Όμιλος Ελλάδας14 & 15 Νοεμβρίου 2015


Άλλη μια επιτυχία για τον
Grand Champion Greece Ikaros of Verginas Gold Sun
Και τις 2 μέρες 1ος με C.A.C., Καλύτερος Φυλής Κούρτσχααρ, 2ος στην Ομάδα 7 των κυνηγετικών σκύλων. 
Κριτές: Anatoli Zhuk & Annamaria Tarjan