Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2011

ENZO SEEHOF INTERNATIONAL DOG SHOW ATHENS 16/10/2011
1PLACE OPEN CLASS AND RCAC-RCACIB
IΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΕΜ.ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ-ΚΥΝΑΓΩΓΟΣ Κ.ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ