Τετάρτη, 2 Αυγούστου 2017Grand Champion Ikaros of Verginas Gold Sun

Διατίθεται ο επιβήτορας του εκτροφείου μας για θηλυκιές με γεννεολογικό χάρτη καλής εκτροφής, κυνηγετικών γραμμών για ζευγάρωμα προς ανάδειξη της φυλής.