Πέμπτη, 29 Μαΐου 2014


ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

ΚΡΙΤΕΣ 

ΘΩΜΑΣ ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ