Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012

ARISTON OF VERGINAS GOLD SUN
Ιδιοκτήτης Ζολώτας Αναστάσιος

13&14 -10-12
2 INTERNATIONAL DOG SHOWS
BEST PUPPY ΑΠΟ 2 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ  ΚΡΙΤΕΣ